Малиноа Ватерслагер

roller

   Това е една от трите световно признати породи в света. Разпространена е в цял свят и е много популярна у нас. Създадена е в Белгия, областта Фландрия чрез кръстосване на „Голямото жълто холандско канарче” с местни птици. По-късно тези птици се кръстосват с немски канарчета, като се създават линии с песен, ориентирана към песента на славея. Възникват „течения” към подбора на песента в зависимост от географското местоположение на канаровъдите, като всеки се е стремял да подправи песента според личния си вкус. Първият клуб е създаден в Анверс през 1872 г. и породата е наречена „Голямо жълто канарче”, като основен белег са специфичните водни звуци, взаимствани от славея. През 1926 г. за първи път е направен опит да се унифицира песента в зависимост от различните предпочитания за песен, но това става през 1956 г. на конгрес в Париж. 
Името на канарчето е Малиноа (от грд Malines около Брюксел) и Ватерслагер (термин който показва движение на вода).


Независимо от това, че всяка страна (федерация) може да изработва стандарт за песента, клетките за обучаване, аксесоарите към тях за утвърдените породи, тя трябва да се съобразява с международните норми и стандарти. Като цяло във всички страни е приет стандарт за песента на Малиноата (с изключение на Холандия) на базата на белгийския и утвърден от C.O.M. Независимо, че се предполага, че ще има промяна в стандарта за песента и то по-специално в разделяне на някои турове и начина на оценяване, сега действащия стандарт включва следните неща: екстериор (външен вид), песен, клетки, хранене и условия по време на конкурс.

1. Екстериорът включва: 
- глава – която е малка с конична човка и черни лъскави очи 
- шия – тясна и дълга 
- тяло – закръглено с широк гръб и дълбоки гърди 
- криле – прилепнали към тялото и не кръстосващи се върхове 
- крака – средно дълги 
- опашка – добре затворена 
- оперение – гладко и лъскаво без дефекти 
- цвят – жълт като се допускат сивочерни петна (не повече от 25%) 
- стойка – леко извита 
- дължина – 16.5 см. 
- кондиция – добра и без признаци на заболяване 

2. Песента се разделя на три групи в зависимост от оценката: 
- основни турове (много добри) 
- второстепенни (добри) 
- задоволителни 

КЪМ МНОГО ДОБРИТЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ: 

- Klokkende – до 12 точки 
- Bollende – до 9 точки 
- Staaltonen – до 9 точки 
- Fluiten – до 9 точки 

КЪМ ДОБРИТЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ: 

- Rollende – до 6 точки 
- Knorr-Chorr – до 6 точки 
- Bellen – до 6 точки 
- Woeten – до 6 точки 
- Belrol – до 6 точки 
- Fluitrol – до 6 точки 
- Tjokken – до 6 точки 

КЪМ ЗАДОВОЛИТЕЛНИТЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ:
 

- Schokkel – до 3 точки 
- Onvoorziene toon – до 3 точки 
- Indruk – до 3 точки 

Освен това има и някои разновидности на основните турове като по-важни са: 

- Tionken – вид метал с оценка да 9 точки 
- Suiten – вид флейта с оценка до 9 точки 
- Chorr – вид Knorr с оценка да 6 точки 
- Tjokkenrol – вид Tjokken с оценка до 6 точки 
- Wasserol – рулада от вода 
- Wasser-schokkel – воден смях 

Като цяло звуците се подразделят на положителни и отрицателни. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ СА: 

1. Klokkende – прекъснат звук на вода 
2. Bollende – бърз звук на вода 
3. Rollende – течаща вода 
4. Knorr или Chorr – хъркане/грухтене 
5. Staaltonen – метален звук 
6. Fluiten – флейта 
7. Woeten – звук от славей 
8. Bellen – звук от звънец 
9. Belrol – рулада от звук на звънец 
10. Fluitrol – рулада от флейта 
11. Tjokken или Tjokkenrol – звук от славей (почукване) 
12. Schokkel – смях 
13. Onvoorziene toon – Indruk – непредвидени вариации (общо впечатление) 

ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СА: 

1. Ophaal-Riet - звук от вдишване 
2. Hoge spitse tonen - остър звук 
3. Snitter-snetter - чува се както е написано 
4. Neuzige - носови звуци 
5. Tijep-tjep, tsiet - чивкане 
6. Tjap - чавканe 

3. Клетките за конкурс в различните страни са с различни размери. 
Така например в Италия са с дължина 21см. ширина 14см. височина 15см., в Испания дължина 21см. ширина 15см. височина 20см. При всички случаи са изработени от дърво (предимно бук), не лакирани или боядисани. От януари 2002г. е прието клетките на конкурс при изложение на четворка (щам) да се разполагат в следния ред: 

АС 
ВD 

4. Храна и вода 
Поставят се на лицевата къса страна, като водата е от ляво а храната от дясно. Първата кацалка е на третия тел от лицето, а втората на шестия тел от вратичката. От януари 2000г. е прието по време на престоя на конкурса да се хранят със смес от 40% рапица и 60% канарено семе. 

5. Условия за конкурс 
Температурата при престоя на птиците трябва да е около 15 градуса, а по време на прослушване около 20 градуса. Разтоянието между съдията и канарчетата е приблизително 1.5 метра. Оценяването продължава 20 минути. В залата за прослушване не трябва да има достъп на естествена светлина, а да е осветена изкуствено. 

 

д-р Христо Христов