Биологичен цикъл при канарчетата

ЕСТЕСТВЕНИЯТ БИОЛОГИЧЕН ЦИКЪЛ ПРИ
КАНАРЧЕТАТА
 
   Независимо от това, че в наше време имаме всякакви технически възможности да преместваме размножителния сезон по всяко време на годината, така че индивидуално той да ни пасва, не бива да пренабрегваме естествения годишен цикъл на птиците.

Чрез промяна дълготраенето на светлинния ден, интензитета на светлината, топлината и хранителния режим, сега сме в състояние да удължим или преместим биологичните цикли на нашите любимци.

За мен е много важно, независимо от това, че преместваме сезона за размножаване напред, да се опитаме да запазим /колкото това е възможно/ сезонния годишен физиологичен цикъл на птиците. Този цикъл включва всички фази преди и след размножаването, както и бебешкото и сезонното линеене. Сред развъждачите непрекъснато се говори, че е правилно през януари птиците да се изваждат от волиерите и да се преместват в развъдните клетки, където за около три седмици дължината на светлинния ден се увеличава до 14-15 часа. По този начин се достига развиването на канарите и подготовката им за размножаване. Резултат от този метод е голям процент незаплодени яйца.
Не са състоятелни при такъв метод на развъждане никакви оправдания за лоша година, висока влажност и така нататък, защото вината е изцяло в отглеждачите, които не са осигурили на своите птици нужното време за почивка и са преминали твърде бързо към размножаване. Установявам, също така, че един бърз преход от фаза на размножаване към почивка води към четвърто и пето, понякога дори и шесто нежелателно снасяне, както и до много трудна и бавна смяна на перушината. Всички тези проблеми се дължат на факта, че размножаването се изтегля в ранна пролет, а понякога и късна зима и последващият почивен период на канарчетата съвпада с лятото, когато и светлинният ден е най-дълъг. Откакто при моите птици съблюдавам стриктно естествения биологичен цикъл, вече нямам никакви проблеми с нежелано снасяне след приключване на размножителния период, така и линеенето при младите и старите птици протича в норма и сравнително много леко. Птиците имат достатъчно време да се възстановят от тежките за тях периоди на размножаване и линеене. Всички знаем, че в промишленото животновъдство с помощта на изкуственно осветление и топлина се достига феномена една кокошка да снася по две яйца за 36 часа, но нашите канарчета не са кокошки и не бива да се отглеждат по тези технологии, водещи до бърза амортизация на птиците.
При мен, промяната на годишния цикъл за размножаване се регулира от дължината на светлинния ден, интензитета на светлината, температурата и храненето. Силата на светлината през почивния период трябва да е с една трета по слаба в сравнение с размножителната фаза. Температурата се снижава, като най-добре би било птиците да презимуват в открити външни волиери със закрити помещения за пренощуване. След приключване на линеенето, птиците ми не получават повече яйчна храна. В хранителната смеска се увеличава съдържанието на семена, богати на въглехидрати /белен овес/. През студените месеци, на птиците, в открити и проветриви волиери, се дават семена, богати на мазнини, като белен слънчоглед, коноп и др. С конопа не трябва да се прекалява, защото той води до стимулиране на репродуктивните функции.
Започне ли светлинният ден да надвишава 11 часа, аз започвам да давам по-силна зърнена смеска, богата на нигер и канарено семе. Яйчната храна започвам да давам веднъж седмично, след това два пъти седмично, докато преди пускане достигам до даване през ден. С покълнатите семена започвам едва след събирането на птиците.
 
Таблица за дължината на светлинния ден
 

Дата
Пълна светлина
Смрачаване
Дата на пускане
01.01.
08:20
0:30
 
15.01.
08:45
0:30
 
01.02.
09:30
0:30
 
15.02.
10:10
0:30
 
01.03.
11:00
0:30
 
15.03.
11:50
0:30
 
01.04.
12:50
0:30
 
15.04.
13:40
0:30
 
01.05.
14:35
0:30
 
15.05.
15:15
0:40
 
01.06.
15:50
0:40
 
15.06.
16:10
0:40
 
01.07.
16:10
0:40
 
15.07.
15:45
0:40
 
01.08.
15:05
0:40
 
15.08.
14:25
0:30
 
01.09.
13:30
0:30
 
15.09.
12:40
0:30
 
01.10.
11:40
0:30
 
15.10.
10:50
0:30
 
01.11.
09:50
0:30
 
15.11.
09:10
0:30
 
01.12.
08:35
0:30
 
15.12.
08:15
0:30