Цветни канарчета - някои основни понятия

 

Публикувано от Български Национален Клуб за Цветни Канари

 

Науката "канаровъдство" в световен мащаб е напреднала изключително много. В книги, списания, статии и Интернет има такава литература, че за да можем да я изчетем и разбираме трябва да научим "азбуката". В няколко последователни статии ще се опитаме да ви запознаем с основните видове цветни канари и използваната терминология.
Основно цветните канари биват два вида:

липохромни
меланинови

На липохромните канарчета основата на перата (пуховата перушина) е бяла. При тях липсва меланин (тъмен пигмент) и цялото перо - махово и покривно е оцветено в един цвят.
Меланиновите канарчета се характеризират с класически меланин, според който се разделят на четири основни реда, а именно: черен, ахат, кафяв и исабел.
Канарчетата от различните меланинови редове трябва ясно да показват различия в меланина, типичен за отделния ред. От своя страна класическият меланин се разделя на: 
основен щрихов (ео) меланин
рисунъчен (фео) меланин.

Основният щрихов меланин е разположен в средата на маховите и покривни пера и в отделните редове като цвят и форма е както следва:

 

РЕД ЦВЯТ ФОРМА
ЧЕРЕН черен удължена - уширена
АХАТ тъмносив - антрацитен По-къса и по-тясна в сравнение с формата от черния ред
КАФЯВ тъмнокафяв Удължена и уширена
ИСАБЕЛ Светлокафяв /бежов По-къса и по-тясна в сравнение с кафявия ред

 

Черните и кафяви птици имат широка и непрекъсната щриха. Ахатовите и исабеловите птици имат по-нежна и прекъсната щриха.
Рисунъчният (фео) меланин е известен като кант /ивица/, който симетрично и равномерно обхваща пери-ферията на перата. Като цвят той е с различен нюанс, според отделните редове от кафяв в черния ред, до светлокафяв /бежов/ в исабеловия ред. Пространството между основния щрихов (ео) меланин и рисунъчния (фео) меланин е заето от липохром. Той определя цвета на меланиновото канарче.
Цвят на липохрома:
Като цветова гама цветните канарчета биват:

- жълти
- червени
- доминантно бели
- рецесивно бели
- аворио (страничен фактор)

Всички описани по-горе цветове са силно разредени. В липохромните канарчета цветът е какъвто е описан по-горе.
В меланиновите канарчета цветът на липохрома се трансформира както следва:
- зелен - (в тоналност от тъмнозелен в черния ред до светлозелен в исабел. Ред).
- червен - (в тоналност от тъмночервен в черния ред до светлочервен в исабеловия ред).

- доминантно и рецесивно бели - (в тоналност от тъмносив в черния ред до светлосив в исабеловия ред).
- аворио - (всички по-горе споменати цветове са силно разредени).

Всички описани до тук канарчета по структура на перата се делят на три основни групи:
- интензивни (А)
- неинтензивни (шимел)(В) 
- мозайки (С)

          

Легенда:
1. Рисунъчен меланин (фео)
2. Липохромно оцветяване
3. Щрихов меланин (ео)

 

Интензивните канарчета са с по-стегната и по-тънка перушина (по-тесни и къси пера). Липохромът запълва цялото перо и цветът е с еднакъв интезитет.
Неинтензивните канарчета са с по-рехава перушина (по-широко и дълго перо). По периферията на перото липсва липохромно оцветяване и цветът към края става бял в липохромните и сив в меланиновите канарчета. Общото впечатление за цвета е, че той е по-светъл, а птицата изглежда като поръсена със скреж.
При мозайките структурата на перото е още по-широка, по-дълга и рехава.

 

Текст: Васил Босилков
Рис.: Йордан Русев