Най-честите случаи на ОТРАВЯНИЯ при канарчетата

канарчета,птици

Птиците, които се отглеждат свободно пуснати в стаите, са до голяма степен застрашени от отравяния. Те са любопитни и опитват всичко, което им попадне, без да различават вредните от безвредните храни. Чести причини за отравяния е даването на зелена храна, без предварително същата да е добре измита. Такава храна съдържа препарати, които се използват като инсектициди.

Отровни субстанции за канарчетата и другите кафезни птици

Никотин
Не оставайте за дълго вашите любимци в силно задимени стаи, както и по никакъв начин не допускайте птиците да поемат тютюневи листа, цигари или пури. Симптомите на отравянето са централно мозъчни парези, силно люлеене, съпроводено с неустойчивост на птицата, неадекватно поведение, което в повечето случаи завършва със смърт. Противоотрова за кафезните птици няма.

Алкохол 
Малките птици, особено опитомените, вълнисти папагалчета, при пускане в стаите често пъти се опитват да консумират алкохолни напитки от нашите чаши. Ако те успеят да погълнат по-голямо количество, се започва с повръщане с последващо накокошинване, неадекватност, достигаща до пълна апатия. Последва напълно отказ от храна. Тези симптоми най-често след време отшумяват, но за по-стари и болни птици, алкохолното отравяне може да бъде фатално.

Тефлон /Политетрафлуоретилен/
С този материал са покрити модерните готварски съдове. При температура над 2000С започват да се отделят отровни газове, които предизвикват при човека грипоподобни симптоми. Тези газове са невидими и имат много слаба миризма, която почти не се усеща от хората. При забравен съд с тефлоново покритие върху печката, критичната температура се достига много бързо, а птици, намиращи се в това помещение, умират до 30 минути. Първата помощ се състои в бързо проветряване и изнасяне на птиците на чист въздух.

Хексахлорофен
Съдържа се в домашните сапуни и в много дезодоранти. Птици, които погълнат или вдишат от този препарат ослепяват. Много трябва да се внимава с измиването на посудата, защото при перманентно поемане на малки дози от него настъпва натрупване, а симптомът на ослепяването настъпва постепенно. Процесът е обратим, но през периода на слепота, който трае около седмица, храненето трябва да става по изкуствен начин.

Готварска сол
Солта силно привлича птиците и от поети малки количества настъпват първите симптоми на отравяне. Първоначално се забелязва силна жажда с треперене на главата и некоординирани движения. Смъртни случаи настъпват често при хронични отравяния. След поемане на големи количества сол е необходимо птицата по изкуствен начин /с помощта на пипета/ да бъде принудена да пие големи количества вода.

Олово
Отравянето с олово най-често става при поемане на антикорозивни препарати, бои и огледални повърхности, намазани от задната страна с оловен слой. Два до три дни след поемането на посочените материали, птицата получава тежки стомашно чревни възпаления, съпроводени с зеленикави изпражнения, по които личат жилки от кръв. При това отравяне се поразяват бъбреците и централната нервна ситема. Канарите показват смущения в движението, извиване на врата, гърчове, като настъпва и пълна слепота. Като противоотрова се дава калциев ЕДТА и се промива стомахът.

Цинк
Цинковото отравяне настъпва най-често, когато за волиери се използва поцинкована мрежа. Симптомите са подобни на оловното отравяне. Противоотровата е също калциев ЕДТА. Различни видове отравяния могат да настъпят и след поемане на стайни цветя и някои треви. Броят на отровните растения е много голям, затова ще изброим някои от най-често срещаните: Рододендрон, Фламингово цвете, картофени кълнове, Златен дъждец, Лигустер, Кокоши крак, палми, Азалии, табакови листа, Хиацинти, Филодендрон.

Д-р Б.Велев кбн.