Липохромни Цветни канарчета - Цветове и тяхното обозначение

 

Липохромната секция включва светли и пъстри канарчета които могат да се прояват в три основни цвята -

Червен

Жълт

 Бял

Всеки от тези цветова може да бъде комбиниран с Аворио фактора, което води до Червен Аворио(Rose), Жълт Аворио. 

  

 Липохромни Цветни канарчета :

 

жълт интензивен

жълт интензивен

жълт неинтензивен

жълт неинтензивен

жълт неинтензивен аворио

жълт неинтензивен аворио

 

червен интензивен

червен интензивен

червен неинтензивен

червен неинтензивен

червен аворио интензивен

червен аворио интензивен

 

червен аворио неинтензивен

червен аворио неинтензивен

рецесивно бял

рецесивно бял

жълта липохромна  мозайка-женска

жълта липохромна мозайка-женска

 

 

жълта липохромна мозайка-мъжка

 

 жълта липохромна мозайка-мъжка

 

червена липохромна мозайка-мъжка

 

червена липохромна мозайка-мъжка

 

червена липохромна мозайка-женска

 

червена липохромна мозайка-женска

 .