Птици и стрес

птици

Между нас често се чува думата стрес и ние се питаме какво е това в действителност, как се проявява при хората и при нашите любимци - птиците. Автор на термина стрес е Виенският интернист Ханс Селие, който и същевременно първи е представил хипотезата си за това още през 1950 г.

Стресът е състояние, което е много трудно эа дефиниция. По характер това е специфичен синдром, сбор от голям брой симптоми, а по самия си произход е неспецифичен. Неговата неспецифичност се дължи на това, че настъпва след въздействието на различни причини върху организма. Многобройните стресови фактори /причини за проявяването му/ могат да произлизат от организма - ендогенни и такива от външната среда - егзогенни.
Стресогенните фактори могат да бъдат: физически, психически, климатични, социални и други. В последно време особено внимание се обръща на физиологическия стрес, който изчезва при контакта на хората с птиците. По действието си стресът може да се разглежда като: акутен /с внезапно начало и краткотрайно времетраене/ и хроничен /с дълъг период на продължителност/. Главното въздействие на който и да е стресогенен фактор се отразява върху ендокринното оръжие - жлеза с вътрешна секреция, която регулира функциите на организма посредством лимфния поток, след това върху имунната система, която осигурява защитата на организма и върху централната нервна система, която върши нервната корелация. Стресът се проявявя в три стадия: стадий на алармиране /начало/, на резистентност /противопоставяне/ и стадий на изчерпаност /умора/ т.н. оздравяване. Всички три фази, тяхната интензивност и продължителност зависят от силата и времетраенето на стреса.
Как стресът се проявява в птичия организъм?
В стадия на алармиране се повишава нивото на адреналина - хормон на надбъбречната жлеза, което води до повишена раздразнителност. Повишеният адреналин повишава и кръвното налягане, увеличава кръвопотока и довежда до ускорена работа на сърцето, преразпределяне на кръвта от кожата, крайниците и репродуктните /възпроизводителните/ органи в централната нервна система, сърцето и мускулите. Същевременно се разширяват бронхите и засиленото дишане подсигурява на организма допълнителен кислород. От черния дроб в кръвта се влива повишено количество глюкоза, аминокиселини и мастни киселини. Всички тези промени в метаболизма имат за цел да подсигурят на организма /мозък, сърце и мускули/ допълнителна енер-гия за преодоляването на стреса. Повишава се способността на кръвта да се съсирва, като с това се предотвратява евентуален кръвоизлив в случаий на раняване. Понякога се случва още в стадия на алармиране да се преодолее стреса. При други случаи, когато силата на стреса е много силна и дълготрайна, организмът навлиза във втория стадий - резистенция.

Началната реакция в тези случаи започва тогава, когато стресиращото дразнение бива регистрирано от кората на главния мозък. След това дразнението се пренася на хипоталамуса, който е част от централната нервна система в мозъка. Хипоталамусът е главният орган, който приема информация от другите дялове на централната нервна система Стресиращите фактори стимулират хипоталамуса да произвежда и излъчва хормон за кората на надбъбречната жлеза - кортикотропин. От това надбъбречната жлеза произвежда и излъчва кортикостероидния хормон - кортизол.
Заедно с надбъбречната жлеза, в тези действия са включени и други ендокринни жлези като щитовидната жлеза със своя хормон - тирозин. Резултатът е, че при тези стресови реакции се намаляват функционалните способности на отделните системи, което от своя страна довежда до спад на отбранителната и имунната система на организма.
Какво на практика довежда до стреса при птиците?

Стресогенните фактори могат да бъдат:


-силно кървене вследствие на повреда 
-болка /например от ухапване от комар/ 
-скубане на перата между птиците 
-нередовно линеене 
-твърде често ловене на птиците с ръка 
-рязка промяна на температурата /особено за екзотите/
-неподходящ транспорт 
-твърде честото носене на птиците на изложби

В чужбина, по време на големи изложения се използват препарати, които предпазват от стрес и които се поставят във водата на птиците. При нас, според моя опит, като превантивана мярка отлично се доказа TETRAVIT /Vien Austria/, който съдържа тетрациклин и всички витамини. Той може да се намери в нашите ветеринарни аптеки.
Стресът е неизбежна и необходима проява като защитна реакция на организма, неговото пълно отсъствие би означавало смърт. Стресова реакция без стресови компоненти изглежда невъзможна. Появата и протичането на позитивните и негативни въздействия на стреса зависят от вродената адаптивна способност на организма и от истинската сила и продължителност на стреса, на който птиците са подложени.

Текст: Надежда Георгиева, редакция: Д-р В.Панов