Актуализиран стандарт - Класически меланин С.О.М. ( 08.2003г.)

ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ С.О.М.
решение за стандарт от 04. 08.2003г.
(Актуализиран стандарт - Класически меланин)
 
 

Класическия меланин е : Черен, ахат, кафяв, исабела

Канарчетата от различните меланинови редове трябва ясно да показват различия в меланина, типичен за отделния ред. 

Класическия меланин се подразделя на:

основен щрихов /ео/ и рисунъчен /фео/ 

Рисунъчния меланин е известен като кант/ивица/,която е симетрично и равномерно обхваща периферията на перата.

Меланина започва от корена на човката и продължава странично по тялото. По фланговете си канарчетата трябва да имат изразени щрихи. 
Главата на канарчетата трябва да има типичен рисунък на щиглец. От подочието по целите горни части на гръкляна преминава гранична щриха`, в миналото позната като ахатов мустак. Тази щриха трябва да е видна при всички меланинови редове. Областта на ушите и гръкляна са покрити с щрихов, но дифузен /ЕО/ меланин, не съвсем ясно очертан. Над окото в посока на врата също трябва да има тънка щриха от дифузен щрихов меланин.


Черните и кафяви птици имат широка непрекъсната щриха.

Ахата и исабела имат по -нежна и прекъсната щриха.


Дифузния щрихов меланин трябва да е видим по цялото тяло. 
Меланиновите канарчета подобно на липохромните, могат да бъдат, бели,жълти или червени. Те в зависимост от структурата на перата си биват - интензивни шимели и мозайкови. Структурата на перата се отбелязва като КАТЕГОРИЯ. 

По отношение на цвета и категорията изискванията са същите, както при липохромните канарчета. Липохромното оцветяване трябва да е равномерно и с еднаква плътност. Под опашката се допуска да е по-слабо. Вида на основния, класически меланин променя изражението на липохромния цвят. 
Меланиновите птици не трябва да имат просветлени петна / липса на меланин/, както в пуховата, така и в останалата перушина . 
Роговите части /човка, крака, нокти/ са в тонове съответстващи на основния вид меланин. 
Интензивните птици на базата на по-късата и тясна перушина имат по-тясна и финна щриха. Шимелите ,които са с по широка и по-дълга перушина имат по широка и по-груба щриха. 
Мозайковия фактор променя напълно изражението на птиците. По широките пера имат и много по- широки щрихи. Контраста на щрихата е много по-голям поради фактора “креда”. 
При меланиновите мозайки се изисква светла коремна област. 

Черните и кафявите канарчета показват максимум меланин, черен при черните птици и кафяв при кафявите. Щриховия меланин е разположен по цялото перо от основата до върха му. Рисунъчния меланин /Фео меланин наричан в миналото/ е разположен по канта /ръба / на перото и е в по-светъл отенък. Маховите пера и тези на опашката са богати на меланин съответстващ на вида и отговарящ по цвят на щриховия меланин. 
Много тесен слой, подобен на пяна е предоставен за липохромното оцветяване. При всички меланинови птици основния цвят на меланина трябва да бъде ясно изразен. 

Ахатовите и исабеловите канари имат редуциран цвят на меланина, съответно ахатовия на черния и исабеловия на кафявия. Това касае щриховия меланин, който става по-тесен и прекъснат. Рисунъчния меланин /фео/ е със степен по светъл.
 
 
kanari-cheren redЧерен ред

Черната птица е постигната чрез селекция, при която в нея не се вижда вече кафяв меланин. Това канарче показва щриховия меланин в максимално черен цвят, а рисунъчния меланин е антрацитено сив. Широкия непрекъснат щрихов меланин започва от корена на човката преминава през цялата глава и крилете. Маховата перушина /крила и опашка/ показват плътно черно оцветяване , като остава един тесен кант за липохромно оцветяване/бяло,жълто,червено/ 
Фактора мозайка променя цялото изражение на птиците от черния меланинов ред. Определено по-широките пера имат и съответно по-широки щрихи. Контраста на щриха е подчертан от фактора “креда “. Роговите части /човка крака, нокти/ са черни.
 
 
kanarcheta-agatredАхатов ред
 
 
Ахатовата птица е възникнала в резултат на мутация на меланина, който става по-светъл .Тя е наричана още разредена черна птица при която също не се виждат кафяв меланин. Разреждането повлиява цвета на щрихата, която става антрацитено черна и прекъсната със сив рисунъчен /фео/ меланин. Щриховия меланин започва от корена на човката, преминава през главата и фланговете. Перата са с антрацитово черна щриха обкантена със сив рисуначен меланин. Поради разреждането на щриховия меланин зоните на липохромното оцветяване са по- широки и ясно очертани в сравнение с черната птица.
 

Мозайковия фактор променя цялото изражение на ахатовата птица. 
Определено по-широките пера имат и съответно по-широки щрихи. Контраста на щриха е подчертан от фактора “креда “. Маховата перушина е антрацитено черна с малко по- широк липохромен (бял,жълг,червен) кант. Роговите части (човка крака, нокти) са сиви.

 
 

kanarcheta-kafiavredКафяв ред 

Кафявата птица е възникнала в резултат на мутация при която черния меланин е превърнат в кафяв. Черен меланин не трябва да е виден, кафявият се разпростира по-главата гърба, крилата и гърдите. 
Рисунъчния /фео/ меланин е шоколадово кафяв. Щриховия меланин е тъмно кафяв, на гърба и фланговете се различава тонално от рисуначния меланин. Щрихите са широки, непрекъснати .Започват от корена на човката преминават през главата и се разпростират по цялото тяло. Маховата перушина също е тъмно черна, с тънък кант от липохромно оцветяване. 
Мозайковия фактор променя цялото изражение на кафявата птица. 
Определено по-широките пера имат и съответно по-широки щрихи. 
Контраста на щриха е подчертан от фактора “креда “. Роговите части /човка крака, нокти/ са кафеникави. За грешка се приема когато няма разлика между феомеланина и еомеланините.

 

kanarcheta-isabelaredИсабелова птица

 


Исабеловите птици са възникнали в резултат комбинация между разреждащ меланина фактор и кафявия меланин. Тази птица се нарича и разреден кафяв канар. Мутацията повлиява кафявия щрихов меланин, който изсветлява, става по-тънък и е прекъснат със светъл рисунъчен меланин. Щриховия меланин започва от основата на човката, преминава през главата и фланговете. Маховите пера са светло кафяви с по-светли рисуначни /фео/ меланини. Маховата перушина е светла с по-широки зони от липохромно оцветяване. 
Мозайковия фактор променя цялото изражение на исабеловата птица. 
Определено по-широките пера имат и съответно по-широки щрихи. 
Контраста на щриха е подчертан от фактора “креда “. Рисунъчния меланин тук е много светъл. Роговите части /човка, крака ,нокти / са светли.

 

Превод на протокола на СОМ д-р Борис А. Велев