Генетични правила за наследствеността и тяхното разяснение

 

Основавайки се на направените от колегите канаровъди предложения в тази статия, касаеща генетиката на канарчето, ще се спра предимно на практическите правила, които са от голямо значение за нашата селекционно-развъдна дейност.

Трябва да знаем, че оплодената яйцеклетка притежава пълен набор от хромозоми, като всеки ген от нея се комплектува от два алела, единият идващ от бащата другият - от майката.
Простичко казано, половината наследственост идва от единия родител, а другата половина от другия. Това разбира се е казано много опростено, защото на практика имаме различно унаследяване, което зависи от "силата" на отделния ген. Всеки  алел /по два в ген/ носи различна наследствена информация.
Получават се следните възможни:

 

1.Двата алела не са мутирали.
2.Един от двата алела носи  възникнала мутация .
3.Двата алела носят  мутирала информация
4.Двата алела носят различна мутирала информация.


В първия случай става дума за нормални птици. Във втория случай говорим за канарчета, носители на дадена мутация.В третия случай става дума за проявена фенотипна мутация /фео, оникс, опал/.В четвъртия случай се касае за интермедиерни птици /оникс/ фео, топаз/опал/.

Когато факторите са локализирани върху Х-хромозомата /мъжка при птиците/ имаме  полово свързана наследственост /сатине, аворио, мозайка/.Когато наследствените фактори са разположени в аутозомите и не са зависими от половите хромозоми, имаме така нареченото
свободно унаследяване.Казано по друг начин и женските птици могат да бъдат носители на  даден фактор.

Ще посочим няколко примера за улеснение :

Съешаваме нормална мъжка птица с женско канарче аворио. Първо поколение  получаваме мъжки птици, носители аворио и нормални женски.

 

  Н Н
А НА НА
- Н- Н-

 

 

 
 
 
Н - нормална птица
А - аворио
НА - носител аворио
 
Съешаваме мъжко канарче аворио с нормална женска птица. Получаваме  мъжки канари, носители на аворио и женски аворио.
 
 
  А А
Н НА НА
- А-

А-

Н - нормална птица
А - Аворио
НА- носител аворио
 
 
Съешаваме мъжки носител аворио /НА/ с нормално женско канарче.Получаваме 25% мъжки нормални, 25% мъжки носители аворио,  25% женски нормални  и 25% женски аворио.
 
 
  Н А
Н НН НА
- Н-

А-

 

 

При  свободната наследственост ще  дадем пример с фактора опал
 
 

Съешаваме  нормална мъжка птица  с женска опалка. Получаваме  мъжки и женски канарчета, всичките носители на опал /НО/

 

opal

  Н Н
О НО НО
О- О- О-

Н - нормална птица
О - опал
НО - носител опал

 

Съешаваме  мъжка опалова птица с нормална женска. Получаваме също мъжки и женски птици, носители на опал.

 

  О О
Н НО НО
-

 

Съешаваме мъжка птица носител на опал с женска нормална канарка. Получаваме 25% мъжки нормални, 25% мъжки носители на опал, 25% женски нормални и 25% женски носители на опал.

 

  Н О
Н НН НО
- Н- О-

 

Съешаваме мъжка нормална птица с женска, носител на опал и получаваме 50% мъжки нормални и 50% женски, носители на опал.

 

  Н Н
Н НН НО
О- О-

 

Може да се получи и друг вариант, в зависимост на кой алел е разположена мутацията, например можем да получим 50% мъжки носители на опал и 50% женски нормални.

 

  Н Н
Н НО НО
- Н- Н-

 

Поради факта, че факторите при свободното унаследяване са разположени на автозомните хромозоми и не се влияят от половите гени, на практика при горепосоченото съешаване се получават 50% нормални птици и 50% канари, носители на фактора, от двата пола, които са неравномерно разпределени. Фенотипно те не се различават и могат да бъдат открити само чрез обратно кръстосване.

В следващата таблица се постарах много кратко, ясно и опростено да  представя изучените и категорично установени мутации при канарчетата.

 

Фактори, унаследяващи се свързано с пола  
Аворио Рецесивно спрямо "нормален" липохром
Мозайков фактор Рецесивно спрямо "не мозайка"
Черен меланин Доминантно спрямо всички меланини
Кафяв фактор Рецесивно спрямо черен меланин
Сатинет Рецесивно спрямо черен меланин и кафяв меланин
Отслабващ меланина фактор "разреждащ" Рецесивно спрямо  не разредените меланини
Отслабващ меланина фактор спрямо сатинет Рецесивно спрямо  разреден меланин
Фактор Пастел Рецесивно спрямо  не пастелен  меланин

 

Фактори, унаследяващи се свободно от пола /автозомна наследственост/  
Жълто оцветяване Интермедиерно /междинно/ с червено оцветяване
Червено оцветяване Интермедиерно /междинно/ спрямо жълто

Доминантно бяло оцветяване
Доминантно спрямо жълто и червено
Рецесивно бяло Рецесивно спрямо червено и жълто
Опал с алел опал Рецесивно спрямо "не опал" интермедиерно /междинно/ с фактор оникс
Опал с алел оникс Рецесивно спрямо"не оникс" интермедиерно /междинно/ спрямо опал
Топаз Рецесивно спрямо "не топаз" интермедиерно спрямо фактор фео
Еумо Рецесивно  спрямо "не еумо" рецесивно спрямо фео и топаз
Кобалт Рецесивно спрямо нормалните меланини
Оптически фактор /Цитрон/ Интермедиерно  спрямо нормалните меланини и спрямо жълтия и червен липохром
Оптически фактор /Син/ подтискащ феомеланина Рецесивно  спрямо нормалния меланин
Супероксидация Доминантно спрямо нормалния меланин
Фактор качулка Доминантно спрямо "без качулка"
Шарка лизард Рецесивно спрямо "не лизард "

 

Д-р Борис Велев кбн